fjällhuset

fjallstuga_12
Bruksvallarna - Härjedalen
85 och 100 kvm
28/02/2006
 

 

Fjällhuset Skarven finns i två storlekar LillSkarven och StorSkarven. De är ritade för Funäsdalsfjällens klimat och designtradition. Fjällhusens utsida är en reducerad och karg arkitektur, historiskt förankrad i västra Härjedalens “laduarkitektur.”

Byggnadsmaterial och tekniska installationer håller mycket hög kvalité och har valts med omsorg för att uppnå lång hållbarhet, låg energiförbrukning och rätt “känsla”. Insidan är klädd i furuplywood och skiffer, vilket ger en stark materialitet och kontrast till det vita vinterlandskapet.

Två LillSkarvenhus har producerats i Bruksvallarna. Ytterligare tre hus produceras under 2008/09. De är uppförda med stomme av förtillverkade vägg- och takelement från Norrlands Trähus i Hammerdal. Invändig fast monterad inredning som kök, wc, bastu; Fjällmark Bygg i Hede.

Fjällhusets hemsida

kommentarer

kommentarer